Koja je razlika između ugovora o radu i ugovora o radu?

U čemu je razlika između ugovora o radu i ugovora o radu, ili kako drugačije reći ugovor i ugovor o pružanju usluga?

Mnogi ljudi zbunjuju ove pojmove jedni s drugima, a ne samo oni koji dobiju posao, ali mnogi poslodavci su krivi za to. Razmotrimo naše pitanje u fazama.

Kakav je to ugovor o radu?

Ugovor o radu sklapa se između poslodavca i pojedinca koji se zaposli i kojim se uređuje važeći zakon o radu, čime se jamči jamstvo poslodavcu i zaposleniku.

Nakon potpisivanja ugovora o radu, zaposlenik piše prijave upućene čelniku svog državnog prijema. Zatim se u radnoj knjizi sastavlja narudžba za zapošljavanje. Sukladno ovom ugovoru, zaposlenik podliježe internom radnom rasporedu. U istom vremenskom listu vodi se i evidencija radnog vremena, prema kojoj će se sati odmora prikupljati kasnije.

Kao što vidimo, ugovor se sklapa s zaposlenikom koji se obvezuje ispuniti sve uvjete ugovora o radu sukladno svojoj specijalnosti, kvalifikacijama bez preusmjeravanja svojih dužnosti na treću osobu, osim ako to nije predviđeno točkama potpisanog ugovora.

Poslodavac je, u skladu s ugovorom o radu, odgovoran za svog zaposlenika, plaća doprinose u mirovinski fond, socijalno osiguranje i porez prema zakonu, koji se odbija od plaće zaposlenika. Usput, prema ugovoru o radu, plaća se naplaćuje najmanje dva puta mjesečno i ne manje od minimalno usvojenog zakonom.

U slučaju nezgode u poduzeću, poslodavac je dužan platiti oštećenom zaposleniku novčanu naknadu za liječenje, osim plaćenog bolovanja.

Ne zaboravite na lijepu polovicu čovječanstva. U slučaju trudnoće, tvrtka nema pravo otpuštati ili smanjivati ​​zaposlenika. Također, ne može se govoriti o poslovnim putovanjima. Štoviše, rodiljni dopust se plaća, a mjesto ostaje tri godine.

Ali što je ugovor o radu?

Također se naziva ugovor ili usluge. Ovaj sporazum temelji se na građanskopravnim odnosima. Izrađuje se u pisanom obliku između poduzeća (klijenta) i zaposlenika ili drugog poduzeća za određenu vrstu i količinu posla. Jasno propisan pogled, količina posla koja se isplati raditi i vrijeme zadatka. I tako, po sklapanju ugovora o radu, ne izdaje se naredba, nema unosa u radnu knjigu, nema evidencije o radnom vremenu.

Na primjer, zamislite: tvrtka potpisuje ugovor o radu (ugovor o građanskom pravu) s tvrtkom koja će analizirati potražnju potrošača za njihovim proizvodima.

Ili, na primjer, građevinski tim koji je angažiran za zamjenu krova. U ugovoru treba jasno navesti vrstu posla, rokove, materijal s kojim će raditi i postupak stavljanja predmeta.

Po završetku zadatka sastavlja se i potpisuje prihvaćeno izvješće koje je temelj za jednokratnu naknadu u cijelosti ili djelomično, ali tek nakon završetka naručenog posla. Kada se ugovaratelju plaća naknada, ne može biti ovjerena s plaćama. Prema toj pogrešci, dokumenti se ne sastavljaju u skladu sa zakonom, jer se u ugovoru ne odbijaju doprinosi u mirovinski fond, socijalno osiguranje i porez, čime se narušava postupak oporezivanja naknade naručitelju. Želio bih napomenuti da tijekom pružanja usluge ili ispunjenja naloga izvođač više sile nije osiguran od odbijanja plaćanja od strane kupca.

Po ispunjenju uvjeta ugovora o radu, pojedinac (izvođač) ne ostaje u organizaciji za obavljanje istog zadatka. Ako poduzeće treba obavljati određene poslove od istog zaposlenika ili poduzeća, sklapa se novi ugovor o radu.

Na koji smo zaključak došli na kraju naše analize? Grubo govoreći i ukratko, sklapa se ugovor o zapošljavanju stalno zaposlenih za obavljanje dugoročnog posla prema njihovom profilu i kvalifikacijama, a ugovor o radu je za redovno osoblje za obavljanje kratkoročnih poslova kao što su popravci, pisanje recenzije, itd., Itd.

Preporučeno

Što je bolje koho losos ili losos?
2019
Koji je najbolji piling mlijeka ili badema - usporedba i obilježja
2019
Koja je razlika između pravog i lažnog cilja?
2019